×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf (516,25KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (177,66KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  PDFProjekt uchwały sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026”.pdf (5,41MB)
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

 

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2393