×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2019

REJESTR PETYCJI 2019 R.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

1.

2.12.2019

PDFPetycja Nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r.pdf (2,40MB)

Renata Sutor

Rada Gminy

Petycję przekazano:
posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję.pdf (2,93MB)

 

2.

6.12.2019

PDFPetycja Nr 2 z dnia 6 grudnia 2019 r.pdf (5,19MB)

Renata Sutor

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję.pdf (1,66MB)

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana


 

Jemielnica, dnia 30 stycznia 2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2019 r. do Urzędu Gminy Jemielnica
wpłynęły i zostały rozpatrzone dwie petycje:

Numer petycji

Imię
i nazwisko lub nazwa wnoszonego petycję

Data złożenia

petycji

Przedmiot petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1/2019

Renata Sutor

2 grudnia 2019

zmiana przepisów prawa (miejscowego, podatkowego, cywilnego. gospodarczego, cywilnego, medialnego oraz dotyczącego zbiórek publicznych)

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za organ niewłaściwi do rozpatrzenia petycji i postanowiła przekazać ją do rozpatrzenia według właściwości: Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, konstytucyjnym organom posiadającym inicjatywę ustawodawczą w tych sprawach.

 

28-01-2020 r.

2/2019

Renata Sutor

6 grudnia 2019

 

zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenia w każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczenie takiego miejsca znakiem drogowym - parkingu z dopiskiem parking bezpłatny

 

 

 

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała ją za bezzasadną bowiem postulat określony w petycji nie ma zastosowania w odniesieniu do Gminy Jemielnica, na terenie której nie są pobierane żadne opłaty parkingowe.

 

.

 

28-01-2020 r.

poparcie petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń
Rozalii Celakównej

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała ją za bezzasadną.
Tak określony przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy, wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a podjęcie uchwały ją popierającej mogłoby godzić w zapisy art.25 ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z nimi władze publiczne w Rzeczypospolitej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażaniu w życiu publicznym

 

28-01-2020 r.

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 6149