×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf (106,94KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (106,40KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf (271,30KB)
   
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia przeprowadzonych przez:

 • Wojewodę Opolskiego;
 • Przewodniczącego Rady Gminy.
 • Wójta;
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.
 1. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2227