×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy z dnia 21 listopada 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030.pdf (498,92KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 13.12.2019 r..pdf (398,86KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020 r. i Programu Przeciwdziałanie Narkomanii Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020r..pdf (456,97KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (872,75KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019/2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019 - 2020.pdf (186,74KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (97,50KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały budżetowej.pdf (2,49MB)
 • Uchwała Nr 597/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2020 r.
 • Uchwała Nr 598/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2020 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały WPF.pdf (621,19KB)
 • Uchwała Nr 599/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica.
 1. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf (114,80KB)
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • zapoznanie radnych z petycją z dnia 2 grudnia 2019 r.
 • zapoznanie radnych z petycją z dnia 6 grudnia 2019 r.
 1. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2302