×
Wyszukaj w serwisie

Informacje pomocne przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Jemielnica w związku z przetargiem na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2 600 000 PLN.

 

 1. PDFKserokopia Decyzji w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.pdf (317,49KB)
 2. PDFKserokopia Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.pdf (506,66KB)
 3. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r..pdf (140,24KB)
 4. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 r..pdf (139,63KB)
 5. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gmine Jemielnica.pdf (173,28KB)
 6. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf (133,04KB)
 7. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.pdf (115,46KB)
 8. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na 2012 r..pdf (153,49KB)
 9. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2010 r..pdf (202,71KB)
 10. PDFOpinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2011 r..pdf (163,39KB)
 11. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r..pdf (1 010,07KB)
 12. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r..pdf (2,64MB)
 13. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r..pdf (1,07MB)
 14. PDFRb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r..pdf (1,14MB)
 15. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 r..pdf (2,20MB)
 16. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r..pdf (3,09MB)
 17. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r..pdf (2,40MB)
 18. PDFRb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 r..pdf (2,47MB)
 19. PDFRb-N według stanu na dzień 30.06.2012 r..pdf (186,92KB)
 20. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2009 r..pdf (877,10KB)
 21. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf (1,03MB)
 22. PDFRb-N według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf (187,62KB)
 23. PDFRb-NDS do dnia 30.06.2012 r..pdf (101,79KB)
 24. PDFRb-NDS do dnia 31.12.2009 r..pdf (849,45KB)
 25. PDFRb-NDS do dnia 31.12.2010 r..pdf (833,87KB)
 26. PDFRB-NDS do dnia 31.12.2011 r..pdf (98,52KB)
 27. PDFRb-PDP na koniec 2008 r..pdf (180,88KB)
 28. PDFRb-PDP na koniec 2009 r..pdf (595,18KB)
 29. PDFRb-PDP na koniec 2010 r..pdf (697,44KB)
 30. PDFRb-PDP na koniec 2011 r..pdf (85,76KB)
 31. PDFRb-UN według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf (545,80KB)
 32. PDFRb-UN według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf (90,90KB)
 33. PDFRb-UZ według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf (1,27MB)
 34. PDFRb-UZ według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf (241,39KB)
 35. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2009 r..pdf (1,31MB)
 36. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2010 r..pdf (1,12MB)
 37. PDFRb-Z według stanu na dzień 30.06.2012 r..pdf (206,08KB)
 38. PDFRb-Z według stanu na dzień 31.12.2011 r..pdf (205,49KB)
 39. PDFUchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf (303,03KB)
 40. PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (84,73KB)
 41. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS.pdf (232,98KB)
 42. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Gmina.pdf (120,90KB)
 43. PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Urząd Gminy.pdf (120,67KB)
 44. PDFZaświadczenie o wyborze Wójta.pdf (229,07KB)
 45. PDFZobowiązania finansowe gminy na dzień 30.06.2012 r..pdf (89,45KB)
 46. PDFOpinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Jemielnica za I półrocze 2012 r..pdf (1,58MB)
 47. PDFRb-27S za III kw. 2012 r..pdf (1,03MB)
 48. PDFRb-28S za III kw. 2012 r..pdf (2,23MB)
 49. PDFRb-N za III kw. 2012 r..pdf (187,64KB)
 50. PDFRb-NDS za III kw. 2012 r..pdf (100,85KB)
 51. PDFRb-Z za III kw. 2012 r..pdf (208,16KB)

Liczba wyświetleń podstrony: 35381