×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf (745,70KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r..pdf (438,99KB)

   
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały zmieniajęćej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (114,23KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jemielnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jemielnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.pdf (236,39KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwi do rozpatrzenia petycji.pdf (201,16KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, w sprawie zmiany prawa miejscowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, w sprawie zmiany prawa miejscowego.pdf (206,80KB)
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2071