×
Wyszukaj w serwisie

”Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”– X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Konkurs jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

            Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

            Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A-3 na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

            Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

            Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówek Terenowych / Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 28 lutego 2020 r. Prace do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pod-haslem-bezpiecznie-na-wsi-nie-ryzykujesz-gdy/

Stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2311