×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się
  w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf (708,54KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (359,86KB)

   
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.pdf (124,69KB)
   
 12. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
 13. Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 94/I/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 5 lutego 2020 r. zmianach w Statucie Związku.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1965