×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PO OGŁOSZENIU NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ STANU EPIDEMII.

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu Wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędów Gmin.

Jednakże, z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z informacjami o zamknięciu dla interesantów urzędów gmin i ograniczeniami w przejmowaniu korespondencji, Państwowa Komisja Wyborcza nieco złagodziła procedury związane ze zgłaszaniem kandydatów.

  1. w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Z uwagi na fakt, że możliwość przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców została znacznie ograniczona, kontakt z pracownikiem Urzędu, który przyjmie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Tel/fax 77 46-23-500, 77 46-23-510

Tel. kom. 502 334 014

lub za pośrednictwem ogólnej poczty elektronicznej

Osobisty kontakt możliwy jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny, w wyznaczonym miejscu.

Wejście do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka znajdującego się przy głównych drzwiach wejściowych.

Przy wejściu do budynku Nr 1 Urzędu Gminy umieszczona została skrzynka pocztowa, w której można umieszczać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wraz z załącznikami.

Potwierdzenie przyjęcia tych dokumentów zostanie przesłane bez zbędnej zwłoki na adres mailowy pełnomocnika komitetu wyborczego lub osoby działającej z jego upoważnienia, wskazany w zgłoszeniu.


Liczba wyświetleń podstrony: 1370