×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budzicie Gminy Jemielnica na 2020 r.

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej

   
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1477