Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Chłopickiego w miejscowości Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (490,75KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (705,44KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (344,56KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,21MB)
PDFSIWZ.pdf (14,72MB)

 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (5,86MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (126,17KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,90KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,76KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (323,42KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (269,21KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (364,79KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (193,87KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (393,57KB)