×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 6 kwietnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf (808,62KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica ...04.2020 r..pdf (612,09KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III Edycja.
  PDFProjekt uchwały sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu Bliżej rodziny i dziecka.pdf (124,68KB)

   
 11. Projekt  uchwały zmieniającęj uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
  PDFProjekt uchwały zmieniającęj uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.pdf (119,67KB)
   
 12. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej będącej podstawą do planowania budżetu na następny rok budżetowy. (art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 – z późn. zm.);
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.  (art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1570 oraz z 2020 r., poz. 284) 
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1324