×
Wyszukaj w serwisie

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

LOGA-UE.jpeg

Uprzejmie informuję, iż Gmina Jemielnica otrzymała grant w wysokości 55 000 zł  w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Działanie to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs, organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania.


Celem projektu „Zdalna Szkoła +” jest zapewnienie uczniom (w tym uczniom z rodzin wielodzietnych) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, umożliwiającego naukę zdalną. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu Gmina Jemielnica zakupiła 17 laptopów wraz z oprogramowaniem, które przekaże do Publicznych Szkół Podstawowych w Piotrówce oraz w Jemielnicy, a następnie zostaną użyczone uczniom przez dyrektorów. Po zakończeniu zdalnej nauki dyrektorzy szkół zdecydują czy sprzęt pozostanie w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby wspierać na lekcjach stacjonarnych nauczycieli i uczniów.


Łącznie w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” wyposażenie szkół z terenu Gminy Jemielnica zostanie wzbogacone o 36 laptopów wraz z oprogramowaniem.

 

Wartość projektu: 55 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 55 000 zł


Liczba wyświetleń podstrony: 3002