Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2020-2021

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (475,94KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (374,43KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (337,25KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (6,69MB)


PDFSIWZ.pdf (10,63MB)


 1. DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx (27,52KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (327,37KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (402,94KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,33KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (47,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,83KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (270,71KB)
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx (18,55KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf (616,11KB)