×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFRAPORT OSTANIE GMINY ZA 2019 R..pdf (1,50MB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (113,43KB)

   
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r..pdf (117,60KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r..pdf (124,43KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2019 r..pdf (229,67KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf (763,66KB)

   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budzicie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica NA 2020 R..pdf (493,92KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2020 - 2025.pdf (285,54KB)
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica na lata 2020 – 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jemielnica.pdf (359,83KB)
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złozonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjecia przez Rade Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców.pdf (232,09KB)
   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf (230,38KB)
   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Jemielnica z Gmina Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie w sprawie współdziałania Gminą Jemielnica z Gminą Strzelce Opolskie w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.pdf (117,80KB)
   
 21. Interpelacje Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2369