×
Wyszukaj w serwisie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?

  •     Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  •     Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  •     Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  •     Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  •     Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  •     Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 
Gdzie szukać pomocy?

  •     Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  •     Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Więcej ---> Nieodpłatna pomoc prawna 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1685