×
Wyszukaj w serwisie

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - informacja o przyznanej dotacji celowej.

W związku z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r.  w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2324) podaję do publicznej wiadomości informację
o udzielonym na rok 2020 wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej dla:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
ul. Kościuszki 98
47-133 Jemielnica

Dotacja celowa: 4 000,00 zł
Wkład własny: 1 000,00 zł
Całkowity koszt zakupu: 5 000,00 zł

NPD.png


Liczba wyświetleń podstrony: 1731