×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak zdobywa kompetencje”.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkolak zdobywa kompetencje.pdf (120,99KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.
  PDFProjekt uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.pdf (764,28KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.pdf (376,62KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii w Jemielnicy.pdf (144,58KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii w Centawie.pdf (144,33KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2020/2021
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2020_2021.pdf (117,98KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy (Okrężna)
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy (Okrężna).pdf (616,51KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy (Miodowa)
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy (Miodowa).pdf (547,36KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (231,09KB)
   
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1827