×
Wyszukaj w serwisie

WYPRAWKA SZKOLNA 2020/2021

WYPRAWKA SZKOLNA 2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I  i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I  i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I i II liceum sztuk plastycznych,
 • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • klas V-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Jak można ubiegać się o pomoc?

Pomoc przyznaje się na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Szczegółowe informacje zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227).

 

Jemielnica, 31 lipca 2020 r.


PDFWYPRAWKA SZKOLNA 2020-2021 INFORMACJE.pdf (211,69KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 2168