×
Wyszukaj w serwisie

Podpisywanie umów - Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne

Szanowni Państwo,

z dniem 04.10.2021 r. rozpoczynamy proces podpisywania umów dotacji w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica”.

Informujemy, iż do podpisania umowy muszą stawić się właściciel/ współwłaściciele nieruchomości wraz z  wypisem z księgi wieczystej lub innym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości objętej umową - oryginał do wglądu wraz z kopią , którą na miejscu potwierdzimy za zgodność.

Umowy będą podpisywane w Sali Posiedzeń znajdującej się w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Poniżej harmonogram podpisywania umów:

  • 04.10.2021 osoby, którym najbardziej zależy na pilnym podpisaniu umów w godzinach 14:30 do 17:00,
  • 05.10.2021 pozostali beneficjenci w godzinach 14:30 do 17:00,
  • 06.10.2021 pozostali beneficjenci w godzinach 14:30 do 16:00.

Umowy oraz oświadczenia będziecie Państwo podpisywać w naszej obecności.

W razie braku możliwości przybycia celem podpisania umowy w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z nami pod adresem email: ekologia@jemielnica.pl.

Dokumenty do pobrania:
PDFUchwala-nr-xxviii_202_21-w-sprawie-regulaminu-udzielania-irozliczania-dotacji-celowych-na-realizacje-zadan-wramach-projektu-pn-wymiana.pdf (338,04KB)

1) wzór umowy wraz z załącznikami tj:
DOCXUmowa dotacji piece.docx (75,39KB)

2) wzór protokołu odbioru dla wykonawcy Państwa przedsięwzięcia, który wraz z wnioskiem o płatność należy nam złożyć do każdej faktury.
DOCXProtokół odbioru.docx (61,39KB)

Raz jeszcze przypominamy, iż dofinansowaniem nie mogą być objęte wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy pomiędzy stronami. Ponadto data protokołu odbioru jest również datą wykonania usługi i musi być tożsama z datą wykonania usługi na fakturze.


Liczba wyświetleń podstrony: 3353