Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (482,70KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (315,01KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (276,34KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,10MB)


PDFSIWZ.pdf (14,45MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (12,60MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (438,75KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,22KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,79KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (96,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (321,08KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (268,34KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (193,02KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (75,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (190,64KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (393,47KB)