×
Wyszukaj w serwisie

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych III”.

            Wspieramy najlepszych_2020_plakat - Kopia.jpeg

    Uprzejmie informuję iż zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

                Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

                Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w zakładce REGION.

                Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 28 września do 9 października br.  Wnioski można:

  • przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
  • przesłać na skrzynkę ePuap: /q877fxtk55/SkrytkaESP lub
  • złożyć osobiście do skrzynki podawczej na terenie Urzędu Marszałkowskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane
(decyduje data stempla pocztowego).

logo.jpeg

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831 lub 77 44 67 837.


Liczba wyświetleń podstrony: 1595