×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
  PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf (1,40MB)
   
 10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (Uchwała Nr 272/2020 z dnia 2 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
  PDFOpinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf (1,03MB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf (823,56KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (620,04KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jemielnicy.pdf (622,48KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf (1,31MB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (118,95KB)
   
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1268