×
Wyszukaj w serwisie

Przedłużony termin złożenia deklaracji

Przedłużona możliwość złożenia deklaracji do 23.10.2020r.

(deklaracje złożone do tego terminu zostaną wpisane na listę rezerwową)

Gmina Jemielnica rozważa możliwość ubiegania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt, realizowany na terenie gminy, związany z ochroną powietrza w zakresie wymiany w indywidualnych gospodarstwach domowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, tj.  na:

  • pompę ciepła
  • kocioł na biomasę spełniający wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu
  • ogrzewanie gazowe (gaz LPG)
  • ogrzewanie olejowe
  • ogrzewanie elektryczne

Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła proszeni są o złożenie deklaracji (będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia), w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu w naszej gminie.

Deklaracja ma charakter wstępny i nie jest wiążąca. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Jemielnica zewnętrznych środków dofinansowania  oraz zebrania odpowiedniej ilości deklaracji udziału w projekcie.

W przypadku realizacji projektu indywidualny odbiorca, który złoży wypełnioną deklarację otrzyma dofinansowanie zależne od wybranego źródła ciepła i skali realizowanej inwestycji sięgające minimum 34% . W projekcie nie ma tzw. kryterium dochodowego (uzależnienia wielkości dotacji od uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym). Dla osób, które terminowo złożą deklaracje, Gmina Jemielnica przygotuje wniosek i sfinansuje uproszczoną ocenę energetyczną nieruchomości (element obowiązkowy programu).

Dofinansowania nie mogą otrzymać właściciele nowo wybudowanych budynków.

Dofinansowanie nie dotyczy wymiany systemu ogrzewania na ekogroszek.

Do projektu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy Gminy Jemielnica, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w domu/lokalu, który będzie zgłoszony do projektu.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO DNIA  31.08.2020r 23.10.2020r.

w Urzędzie Gminy w Jemielnicy ul. Strzelecka 67

WIĘCEJ INFORMACJI: tel. 77 46 23 509  lub 77 46 23 518

Osoby, które złożyły deklaracje w ramach pierwszego terminu naboru proszone są o przesłanie w zależności od podjętej decyzji:

 - oświadczenia o podtrzymaniu udziału w projekcie

- oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Zarówno deklaracje jak i oświadczenia można składać w urzędzie w następujących formach:

- osobiście w godzinach pracy urzędu lub wrzucając do skrzynki pocztowej zawieszonej na budynku urzędu w dowolnych godzinach.

- mailowo (skan wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres

DOCXdeklaracja-woli-przystapienia-do-projektu-z-zalacznikami_16.10.2020.docx (41,06KB)
PDFdeklaracja-woli-przystapienia-do-projektu-z-zalacznikami_16.10.2020.pdf (977,68KB)


DOCXOświadczenie o podtrzymaniu udziału w projekcie.docx (26,95KB)
PDFOświadczenie o podtrzymaniu udziału w projekcie.pdf (611,90KB)


DOCXOświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.docx (26,93KB)
PDFOświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.pdf (631,44KB)


PDFPrzedłużenie terminu złożenia deklaracji - Ogłoszenie dla mieszkańców.pdf (554,43KB)
 


Liczba wyświetleń podstrony: 1440