×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o projekcie „Promocja dziedzictwa kulturowego wsi Jemielnica”.

Naglowek.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Jemielnica informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, stara się o pozyskanie środków na realizację operacji pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego wsi Jemielnica”.

Miejsce realizacji operacji: wieś Jemielnica.

Termin realizacji operacji: 02.03.2020r. – 13.11.2020r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 174,60 zł.

Cel operacji: promocja dziedzictwa kulturowego wsi Jemielnica poprzesz stworzenie wystawy w zabytkowy Spichlerzu nawiązującej do dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi pn. „Od zasiewu ziarna do chleba na stole” oraz nagranie filmu promującego lokalne i historyczne dziedzictwo wsi Jemielnica.

Przewidywane efekty: wystawa w zabytkowym spichlerzu oraz film promujący wieś.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel KSOW 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.pl

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1596