×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (212,39KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (190,01KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi.pdf (2,56MB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (351,00KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 16.11.2020 r..pdf (1,64MB)

   
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  1)    Informacja Wójta o wprowadzonych Uchwałą Nr 113/II/2020 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. zmianach w Statucie Związku.
  2)    Informacja o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia przeprowadzonych przez:

a)    Wojewodę Opolskiego, dla Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy,
b)     Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych rady gminy,
c)    Wójta, dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
d)    Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich dla wszystkich wyżej wymienionych osób.

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy

 

 

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1136