Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Postępowanie - Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (491,05KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (721,50KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (363,48KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,39MB)


PDFSIWZ.pdf (14,75MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (37,83MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (447,13KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,22KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (47,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (285,81KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (97,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (321,62KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (269,00KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (193,49KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (75,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (191,28KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (393,42KB)