×
Wyszukaj w serwisie

Obowiązek złożenia oświadczenia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

smieci01.jpeg Zgodnie z treścią ar 6c ust 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i porządków gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (podmioty gospodarcze, biura szkoły, przedszkola itp.), za wyjątkiem domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jest dobrowolne i mogą zdecydować czy odpady komunalne będą zagospodarowywane przez Gminę lub  przekazywane  przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na podstawie podpisanej umowy.

W związku z powyższym każdy właściciel w.w.  nieruchomości, który od dnia 1 stycznia 2021 r. chce zostać objęty gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do przesłania na adres Urzędu Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67  lub złożenia osobiście, stosownego oświadczenia (wzór w załączeniu) a następnie złożenia nowej deklaracji według wzoru obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku nie złożenia oświadczenia do dnia 31 grudnia  2020r. zostanie wstrzymanie usługi odbioru odpadów komunalnych .

Właściciel nieruchomości nie objęty systemem gminnym zobowiązany jest zawrzeć od 1 stycznia 2021 r. umowę na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta gminy Jemielnica https://jemielnica.pl/87/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.html


DOCXOświadczenie.docx (18,05KB)
PDFOświadczenie.pdf (136,70KB)
 


Liczba wyświetleń podstrony: 1098