×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2021

REJESTR PETYCJI 2021 R.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

1. 18.01.2021 PDFPETYCJA OR.152.1.2021.pdf Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO
44-100 Gliwice
ul. Jagiellońska 21
Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 18 stycznia 2021 r.-sig.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_169_21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r.pdf
 
2.

08.02.2021


17.02.2021

PDFPETYCJA OR.152.2.2021.pdf


PDFWYCOFANIE PETYCJI OR.152.2.2021.pdf

Krzysztof Kukliński Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
3. 23.02.2021 PDFPETYCJA OR.152.3.2021.pdf Teresa Garland Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFNowy termin rozpatrzenia petycji 3.pdf

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 lutego 2021 r.-sig.pdf


PDFUchwała Nr XXVI_185_21 w sprawie rozpatrzenia petycji3.pdf

 
4. 02.03.2021 PDFPETYCJA OR.152.4.2021.pdf Teresa Garland Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFNowy termin rozpatrzenia petycji 4.pdf

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 2 marca 2021 r.-sig.pdf


PDFUchwała Nr XXVI_186_21 w sprawie rozpatrzenia petycji4.pdf

 
5. 12.08.2021 Zwierzowa Akcja Kastracja Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 12 sierpnia 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_204_21 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana.


Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 1493