×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 8 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 08.01.2021 r..pdf (200,11KB)
   
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (626,38KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (180,08KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Gąsiorowice.pdf (162,10KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf (161,50KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024, w Gminie Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych.pdf (340,64KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jemielnica na lata 2021 - 2027.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jemielnica na lata 2021-2027.pdf (1,60MB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Jemielnica i zwrotu tej opłaty.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia.pdf (161,80KB)
   
 17. Przyjęcie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1338