×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 9 marca lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 8 lutego 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (243,54KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.pdf (754,12KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (431,00KB)
   
 12. Podjęcie w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w Jemielnicy.pdf (317,77KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 1.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (186,61KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 2.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji2.pdf (187,96KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 3.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji3.pdf (189,34KB)
   
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1379