×
Wyszukaj w serwisie

Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!

            Uprzejmie informuję, iż prowadzone przez Gminę Jemielnica szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji projektu „ Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!” (nr RPOP.09.01.01-16-0002/20), realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
            W związku z tym w dniu 18.03.2021 r. zakupione w ramach ww. projektu laptopy zostały przekazane:

  • Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce – 11 szt.;
  • Publicznej Szkole Podstawowej im. Marka Prawego w Jemielnicy – 24 szt.

Laptopy są przeznaczone dla nauczycieli i będą wykorzystywane do prowadzenia zdalnej edukacji.


OdP_grafika_instagram.png

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1889