×
Wyszukaj w serwisie

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R.

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  2. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?

Metody przekazywania danych:

  1. samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
  2. w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  3. w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się  z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu lub Gminnym Biurem Spisowym w Jemielnicy.

Ponadto, by zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  1. urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  2. urzędy wojewódzkie,
  3. urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W Urzędzie Gminy Jemielnica do samospisu udostępniono stanowisko komputerowe w sali posiedzeń, w budynku administracyjnym Nr 2.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie.

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie opolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Opolu – tel.77 4531452, e‑mail:  oraz Gminnym Biurem Spisowym w Jemielnicy tel.77 46 23 521, e‑mail:

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1310