×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXV Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 9 marca 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030..pdf (808,05KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 04.2021 r..pdf (325,26KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (200,90KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf (161,24KB)

   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przedszkolak na start”.pdf (146,19KB)

   
 14. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Opaleniec).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Opaleniec).pdf (471,03KB)

   
 15. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dąbrówka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Dąbrówka).pdf (368,19KB)

   
 16. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dziewkowice).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Stara Kolonia).pdf (416,37KB)

   
 17. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Wapienna).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Wapienna).pdf (409,59KB)

   
 18. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 19. Przyjęcie informacji o zmianach wprowadzonych do Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1053