×
Wyszukaj w serwisie

WAŻNE DLA WŁAŚCICIELI POSESJI ZAMIERZAJĄCYCH ZAKUPIĆ NOWE POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Regulacja wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Nowe rozporządzenie tylko nieznacznie różni się od poprzedniego. Podobnie jak w dotychczasowej regulacji określono oznaczenia słowne i kolorystyczne pojemników i worków na poszczególne frakcje oraz wyjątki w tym zakresie. 

Zgodnie z regulacją od 1 lipca obowiązek selektywnej zbiórki będzie dotyczył następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.

Odpady segregowane mogą być gromadzone w pojemnikach lub w workach zapewniających zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Odpowiednie frakcje odpadów od 1 lipca 2022 r. trzeba będzie gromadzić w następujący sposób:

  1. frakcję w skład, której wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury trzeba będzie gromadzić w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”
  2. frakcję w skład, której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła trzeba będzie gromadzić w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
  3. frakcję w skład,której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe trzeba będzie gromadzić w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
  4. frakcję w skład, której wchodzą bioodpady trzeba będzie gromadzić w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

natomiast

  1. odpady zmieszane (resztkowe) trzeba będzie gromadzić w pojemnikach koloru czarnego lub innego niż stosowane przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych oznaczonych napisem „Odpady zmieszane”;
  2. popiół trzeba będzie gromadzić w pojemnikach koloru szarego oznaczonych napisem „Popiół”

zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.

 

PDFRozporządzenie Ministra Klimatu i środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz. 906).pdf (264,72KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1019