×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2020 r.
 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDF20210525_132829 - RAPORT OSTANIE GMINY ZA 2020 R.-SIG.pdf (1,81MB)
 2. Debata nad raportem
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (134,45KB)
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
 1. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.

(Protokół Nr 26/2021 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia, 20 maja 2021 r. dotyczącej wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.)

 1. Uchwała Nr 92/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
 2. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.

(Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jemielnica z dnia 20 maja 2021 r. w3 sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.)

 1. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jemielnica w z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
 2. Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (137,84KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jemielnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r..pdf (148,00KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2020 r.pdf (191,34KB)
   
 4. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Opaleniec).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Opaleniec).pdf (471,03KB)
   
 5. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dąbrówka).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Dąbrówka).pdf (368,19KB)

   
 6. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Dziewkowice).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Stara Kolonia).pdf (416,37KB)
   
 7. Podjęcie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jemielnica (Wapienna).
  PDFProjekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Wapienna).pdf (409,59KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Referendum Ludowe)
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (184,47KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Poparcie Rządy Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego)
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji2.pdf (186,29KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadania mu statutu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadanie mu statutu.pdf (239,63KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica.pdf (167,73KB)
   
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 962