×
Wyszukaj w serwisie

Jemielnickie przedszkolaki

KAPITAL_LUDZKI_02.jpeg UE_PODPIS_EFS_LEWA_01.jpeg

Lipiec 2009 r.

Powoli dobiega końca realizacja projektu „Jemielnickie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany od września 2008r. Został osiągnięty główny cel, czyli zwiększyło się uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym. W projekcie wzięło udział 105 dzieci, z czego dodatkowo pozyskano 17 dzieci. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gąsiorowicach i Centawie) z projektu skorzystało 67 dzieci (w tym 7 dodatkowo pozyskanych), natomiast w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie i Łaziskach) skorzystało 38 dzieci (w tym 10 dodatkowo pozostałych).

W miesiącu lipcu 2009r. funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Jemielnicy – oddział zamiejscowy w Gąsiorowicach oraz Publiczne Przedszkole w Piotrówce.

W przedszkolach został wydłużony czas pracy o 2 godziny dziennie, co w skali całego roku szkolnego 2008/2009 stanowiło 2 680 godzin.

Poza wydłużeniem czasu pracy przedszkoli projekt pozwolił placówkom wzbogacić się o nowy sprzęt tj. zestaw nagłaśniający, multimedialne programy edukacyjne, projektor, ekran, aparaty fotograficzne, laptopy.

W ramach wykonywanej pracy nauczyciele prowadzili rejestry uwzględniające osiągnięcia dzieci. Z prowadzonych rejestrów wynika, iż osiągnięto zamierzone efekty tj.:

 • lepsze przygotowanie dzieci w wieku 3-5 lat do edukacji szkolnej,
 • lepszy rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci,
 • nabycie przez dzieci umiejętności pracy w zespole,
 • rozwój zainteresowań.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach z muzyki, rytmiki i gimnastyki. Maluchy z radością przychodziły do przedszkola, gdzie czekały miłe panie wraz z mnóstwem atrakcji. W przedszkolu robiły to, co najbardziej lubią, czyli śpiewały, tańczyły i wykonywały wiele zadań ruchowych. Wielokrotnie miały możliwość pokazania zdobytych umiejętności przed dużą publicznością np. podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Bal na różowej sali”, na uroczystości z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka, podczas której odbył się konkurs piosenki pod hasłem „Dla Was cały ogród kwitnie”. Przedszkolaki doskonale poradziły sobie z tremą, przy czym wspaniale się bawiły a rodzice, babcie i dziadkowie byli dumni ze swoich pociech.

Ogólnie projekt cieszył się dużą popularnością i uznaniem na ternie całej Gminy Jemielnica. Podczas realizacji projektu można było zaobserwować dobrą organizację pracy w przedszkolach przede wszystkim dzięki dobrej współpracy nauczycieli z przedszkolnymi koordynatorami jak i kierownikiem projektu.

 


Czerwiec 2009 r.

Zajęcia rytmiczno – gimnastyczne:

1. w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:
Na zdjęciach „Jemielnickie przedszkolaki” wraz z panią Mariolą Pyka.

2. w Publicznym Przedszkolu w Gąsiorowicach:
Na zdjęciach „Jemielnickie przedszkolaki” wraz z panią Iwoną Ziętek.

3. w Publicznym Przedszkolu w Centawie:
Na zdjęciach „Jemielnickie przedszkolaki” wraz z panią Jolantą Koźlik.

 


Maj 2009 r.

W Publicznym Przedszkolu w Gąsiorowicach dnia 27 maja 2009r. została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Z tej okazji odbył się w przedszkolu konkurs piosenki pod hasłem „Dla Was cały ogród kwitnie”, nie zabrakło także występów dzieci, jak i wspólnego skakania na piłkach. W czasie imprezy został wykorzystany sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach realizowanego projektu.

 


Kwiecień 2009 r.

Zajęcia unijne z muzyki, rytmiki i gimnastyki w Publicznym Przedszkolu w Gąsiorowicach. Na zdjęciach pani Iwona Ziętek oraz dzieci uczęszczające do miejscowego przedszkola.

 


Marzec 2009 r.

W marcu w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce odbyło się zebranie rodziców. Rodzice mieli okazję pooglądać na „dużym ekranie” (zakupionym w ramach realizowanego projektu) zdjęcia swoich pociech z różnych przedszkolnych imprez. Również dzieciom stwarza się okazje aby mogły korzystać z zakupionego sprzętu – przedszkolaki chętnie biorą udział w grach edukacyjnych.

 


Luty 2009 r.

W lutym w jemielnickim przedszkolu odbył się bal przebierańców zorganizowany dla wszystkich dzieci (w tym również dla „Jemielnickich przedszkolaków”) uczęszczających do miejscowego przedszkola jak i oddziałów zamiejscowych w Centawie i Gąsiorowicach. Na balu nie zbrakło wróżek, pajaców, księżniczek, rycerzy, piratów i wiele innych ciekawych postaci. Został zorganizowany konkurs na króla i królową balu.
Cała impreza została uwieczniona aparatem cyfrowym zakupionym w ramach realizowanego projektu unijnego

Od września 2008r. „Jemielnickie przedszkolaki” uczęszczające do:

 • Publicznego Przedszkola w Jemielnicy i oddziałów zamiejscowych w Centawie i Gąsiorowicach
 • Publicznego Przedszkola w Piotrówce i oddziałów zamiejscowych w Barucie i Łaziskach

chętnie uczestniczą w zajęciach unijnych z muzyki, rytmiki i gimnastyki.

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy, w Piotrówce, w oddziale zamiejscowym w Barucie, w Łaziskach.

 


Styczeń 2009 r.

22.01.2009 r. w lokalnym przedszkolu w Gąsiorowicach na imprezie pt. „Bal na różowej sali” bawiły się „Jemielnickie przedszkolaki” wraz ze swoimi babciami i dziadkami. Imprezę prowadziła pani Iwona Ziętek . Dzieci przebrane w stroje królewskie przygotowały program artystyczny dla swoich babci i dziadków. Śmiechu i zabawy było co nie miara. Babcie i dziadkowie przy użyciu gazet, nożyczeki kleju musieli wykonać suknie dla Kopciuszka oraz królewskie korony. Babcie i dziadkowie wzięli także udział w konkursie karaoke. Podczas imprezy wykorzystano sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach realizowanego projektu. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

 


Grudzień 2008 r.

 W grudniu 2009 r. w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy została zorganizowana mikołajkowa impreza dla „Jemielnickich przedszkolaków” oraz ich rodziców. Podczas imprezy wykorzystano nowy sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach realizacji projektu.

 


Listopad 2008 r.

1. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy:
Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki” w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:

 •  Irena Sus
 •  Brygida Ociepka
 •  Klaudia Niesmak
 •  Iwona Ziętek
 •  Jolanta Koźlik
 •  Mariola Pyka

2. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Centawie:
Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki”  w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Centawie:

 •  Jolanta Koźlik
 •  Brygida Ociepka
 •  Klaudia Niesmak
 •  Mariola Pyka

3. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach:
Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki” w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach:

 •  Iwona Ziętek
 •  Irena Sus
 •  Mariola Pyka

4. Publiczne Przedszkole w Piotrówce:
Zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki” w Publicznym Przedszkolu
w Piotrówce prowadzą nauczycielki: Sabina Czapran i Joanna Bekierz.

5. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Barucie:
Zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki” w Publicznym Przedszkolu
w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Barucie prowadzi nauczycielka Rozalia Małysek.

6. Publiczne Przedszkole w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Łaziskach:
Zajęcia w ramach realizacji projektu „Jemielnickie Przedszkolaki” w Publicznym Przedszkolu
w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Łaziskach prowadzi nauczycielka Felicja Skowronek.

W bieżącym miesiącu w ramach realizowanego programu uczestniczyło 93 dzieci, z czego:
 

1. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy:

 43
2. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Centawie: 9
3. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach: 11
4. W Publicznym Przedszkolu w Piotrówce: 18
5. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Barucie: 4
6. W Publicznym Przedszkolu w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Łaziskach: 8

 


Październik 2008 r.

Dnia 30.09.2008r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Jemielnickie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Jemielnica.
Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do niniejszej umowy – w miesiącu październiku br. Gmina Jemielnica otrzymała pierwszą transzę dotacji rozwojowej w kwocie 62 370,00 złotych.

W ramach promocji projektu zostały zakupione:

 • tablice informacyjne, które zostały umieszczone na budynku Urzędu Gminy oraz na budynkach przedszkoli,
 • odznaki przedszkolaka.

Dnia 30.10.2008 r. Wójt Gminy wręczył przedszkolakom biorącym udział w programie – odznaki.

 


Wrzesień 2008 r.


„Jemielnickie przedszkolaki”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowny przez Europejski Fundusz Społeczny.


W maju 2008r. Gmina Jemielnica złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe pn. „Jemielnickie przedszkolaki”.

Powyższy wniosek przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacji formalnej i merytorycznej, w związku z powyższym został przyjęty do realizacji.


Całkowita wartość na realizację projektu „Jemielnickie przedszkolaki” wynosi 150 000,00 zł. Na realizację projektu Gmina Jemielnica otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 147.750,00 zł. Równocześnie Gmina Jemielnica wniesie wkład własny w wys. 1,5% wartości projektu tj. 2 250,00 zł.


Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym na terenie Gminy Jemielnica poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wydłużenie czasu pracy przedszkoli,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć.

Projekt przewiduje wydłużenie godzin pracy przedszkola o 2 godziny dziennie od września 2008r. do czerwca 2009r. w przedszkolach w Jemielnicy i Piotrówce oraz w ich oddziałach zamiejscowych.


W ramach wydłużonych godzin pracy przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia muzyczno – rytmiczne i gimnastyczne.


Projekt zakłada także otwarcie przeszkoli w Jemielnicy i w Piotrówce w wymiarze 5 godzin dziennie (bez oddziałów zamiejscowych) dla 25 dzieci każde z przedszkoli w miesiącu lipcu 2009r.


Rekrutacja dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach projektu „Jemielnickie przedszkolaki”:

W związku z przystąpieniem Gminy Jemielnica do projektu „Jemielnickie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny- ogłasza się nabór dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (rocznik 2003, 2004, 2005) zamieszkałych na terenie gminy Jemielnica, nie objętych wychowaniem przedszkolnym na zajęcia przedszkolne, które odbywać się będą w:

Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy w godz. od 7:30 do 15:00
Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Centawie
w godz. od 8:00 do 15:00
Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy w Gąsiorowicach
w godz. od 8:00 do 15:00
Publicznym Przedszkolu w Piotrówce w godz. od 7:30 do 15:30
Publicznym Przedszkolu w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Łaziskach
w godz. od 7:30 do 15:00
Publicznym Przedszkolu w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Barucie w godz. od 7:30 do 15:00

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy oraz
w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 01.09.2008r. we właściwych placówkach oświatowych.


Liczba wyświetleń podstrony: 32386