×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXVII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.pdf (902,46KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (343,35KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.pdf (503,59KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.pdf (178,27KB)
   
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 907