×
Wyszukaj w serwisie

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jemielnica
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, Gmina Jemielnica planuje wystąpić do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.   

Zainteresowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie wniosków „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów i innych  odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do dnia 10.08.2021r. (wzór wniosku do pobrania – załącznik do niniejszego Ogłoszenia lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jemielnica, budynek nr 2 pokój nr 5).

Wnioski należy składać w wyznaczonym terminie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone, w przypadku wysłania Wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica.


PDFOgłoszenie.pdf (600,05KB)
DOCXWniosek usuwanie folii.docx (17,30KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1407