×
Wyszukaj w serwisie

„Wehikuł czasu i smaki Gminy Jemielnica – promocja zrównoważonego rozwoju wsi”.

loga.jpeg

Gmina Jemielnica informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021, jako Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, stara się o pozyskanie środków na realizację operacji pn. „Wehikuł czasu i smaki Gminy Jemielnica – promocja zrównoważonego rozwoju wsi”.

Miejsce realizacji operacji: Gmina Jemielnica.

Termin realizacji operacji: 01.04.2021 r. – 02.11.2021 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 32 570,79 zł.

Cel operacji: promocja dziedzictwa kulturowego wsi Jemielnica poprzez stworzenie folderu historycznego ze starymi fotografiami, wydzieranek i folderu kulinarnego z lokalnymi przepisami. Zwieszenie udziału zainteresowanych stron we wdrażana inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców Gminy Jemielnica.

Przewidywane efekty: powstanie publikacji promujących wieś oraz organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Gminy Jemielnica.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel KSOW 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.pl

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1084