×
Wyszukaj w serwisie

Nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III"

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 28 lipca-11 sierpnia 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór do projektu "Opolskie dla rodziców i dzieci III".

Projekt Opolskie dla rodziców i dzieci III realizowany jest w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadane środki pozwalają na przyjęcie 105 osób spełniających kryteria formalne.

Celem projektu jest wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu sfinansuje bieżące koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) leżące po stronie rodzica.  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

W projekcie mogą uczestniczyć pracujący rodzice, którzy spełniają łącznie następujące warunki (1 etap rekrutacji):

 

1) są rodzicami dziecka, które nie było objęte opieką instytucjonalną w postaci żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, zamieszkującymi teren województwa opolskiego, planującymi powrót na rynek pracy, przebywającymi na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub osiągającymi niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący). Dopuszcza się także udział osób pracujących korzystających z zasiłków macierzyńskich;

 

2) są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które nie było objęte opieką instytucjonalną w postaci żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia;

 

3) planują przekazać dziecko do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego.

 

Osoby spełniające kryteria formalne przechodzą do II etapu rekrutacji podczas którego ocenione zostaną następujące kryteria preferencyjne:

  • osiąganie niskich dochodów;
  • niepełnosprawność rodzica;
  • zamieszkiwanie na terenie:

- gmin, w których nie funkcjonują instytucjonalne formy opieki;

- gmin, w których odsetek dzieci objętych instytucjonalnymi formami opieki nie przekracza średniej wojewódzkiej ;

- gmin, gdzie nie występuje deficyt miejsc w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: https://www.zlobki.wup.opole.pl/

logob.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1172