×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXVIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy z dnia 12 lipca 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
  PDFZARZĄDZENIE Nr 234_2021 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (1,44MB)
   
 10. Dyskusja
   
 11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (Uchwała Nr 271/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
  PDFOpinia RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf (1,59MB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.pdf (920,53KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica..pdf (351,43KB)
   
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (509,96KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
  [
  file,id_cms='20816',type='attachment']
   
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych (2).pdf (153,94KB)
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (144,13KB)
   
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (382,40KB)
   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica”
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. Wymiana.pdf (310,23KB)
   
 20. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf (187,90KB)
   
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (266,06KB)
 22. Interpelacje Radnych.
 23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 847