×
Wyszukaj w serwisie

Radosne Przedszkolaki

KAPITAL_LUDZKI_02.jpeg UE_PODPIS_EFS_LEWA_01.jpeg


Sierpień 2011

Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pomału dobiega końca. Projekt był realizowany od września 2010r. Został osiągnięty główny cel, czyli zwiększyło się uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym. W projekcie wzięło udział 89 dzieci, z czego dodatkowo pozyskano 12. W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gąsiorowicach i Centawie) z projektu skorzystało 57 dzieci, natomiast w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie i Łaziskach) skorzystało 32 dzieci.

W przedszkolach został wydłużony czas pracy o 2 godziny dziennie, co w skali całego roku szkolnego 2010/2011 stanowiło to 3 074 godzin. W czasie tych godzin były realizowane następujące zajęcia: gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno – ruchowe, zajęcia edukacyjno – poznawcze, zajęcia równościowe.

Poza wydłużeniem czasu pracy przedszkoli projekt pozwolił placówkom wzbogacić się w nowy sprzęt:

-  sportowy (tj.. trampoliny, sensoryczne piłki, deski do ćwiczeń, zestawy gimnastyczne, maty gimnastyczne itd.) na ogólną wartość: 19 969,20 zł.

- muzyczny (tj. dzwonki na pas, dzwonki na rękę, torby z instrumentami muzycznymi, komplety muzyczne) na ogólną wartość 9 992,00 zł.

- poznawczy (tj. puzzle, gry domino, gry edukacyjne, gry memory, kostki manipulacyjne, makaty itd.) na ogólną wartość 9 999,00 zł.

Realizacja projektu przyniosła wymierne rezultaty kompleksowo wspierając zarówno dzieci jak i rodziców. Projekt przyczynił się do usprawnienia pracy w rodzinach rolniczych poprzez otwarcie przedszkoli w okresie letnim, zwłaszcza w czasie prac polowych. W miesiącu lipcu 2011r. funkcjonowało Publiczne Przedszkole w Jemielnicy oraz Publiczne Przedszkole w Piotrówce. W tym czasie z zajęć w Jemielnicy i Piotrówce mogły korzystać dzieci w wieku 3-5 lat z terenu całej gminy. W ramach wykonywanej pracy nauczyciele prowadzili rejestry uwzględniające osiągnięcia dzieci. Z prowadzonych rejestrów wynika, iż osiągnięto następujące efekty:

 • lepsze przygotowanie dzieci w wieku 3-5 lat do edukacji szkolnej,
 • lepszy rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci,
 • nabycie przez dzieci umiejętności pracy w zespole i w życiu społecznym
 • rozwój zainteresowań,
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich codziennych sytuacjach i czynnościach
 • podniesienie ogólnej sprawności i koordynacji fizycznej,
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich codziennych czynnościach,
 • możliwość pogłębiania i wzbogacania umiejętności muzycznych,
 • umiejętność obsługi prostych instrumentów muzycznych,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Ogólnie projekt cieszył się bardzo dużym zadowoleniem.


Lipiec 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - "akcja letnia".

 


Czerwiec 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.

 


Maj 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce.

 


Kwiecień 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce - oddział zamiejscowy w Łaziskach.

 


Marzec 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy.

 


Luty 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - oddział zamiejscowy w Gąsiorowicach.

 


Styczeń 2011

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy - oddział zamiejscowy w Centawie.

 


Grudzień 2010

Zajęcia unijne w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy: gimnastyka korekcyjna.

 


Listopad 2010

W ramach promocji projektu w miesiącu listopadzie 2010r. zostały dla dzieci gadżety w postaci piórników.
W lisopadzie zakupiono również niezbędny sprzęt do realizacji dodatkowych zajęć (piłki, maty gimnastyczne, tory przeszkód, zestawy muzyczne, dzwonki, gry, puzzle itd.)

 


Październik 2010

26.10.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. Radosne przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Gminą Jemielnica.

 


Wrzesień 2010

„Radosne przedszkolaki”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowny przez Europejski Fundusz Społeczny.

W czerwcu 2010r. Gmina Jemielnica złożyła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe pn. „Radosne przedszkolaki”.

Powyższy wniosek przeszedł pozytywnie procedurę weryfikacji formalnej
i merytorycznej, w związku z powyższym został przyjęty do realizacji.

Całkowita wartość na realizację projektu „Radosne przedszkolaki” wynosi
246 826,00 zł. Na realizację projektu Gmina Jemielnica otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 243 123,61 zł.  Równocześnie Gmina Jemielnica wniesie wkład własny
w wys. 1,5% wartości projektu tj. 3 702,39 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym na terenie Gminy Jemielnica poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wydłużenie czasu pracy przedszkoli o 2 godziny dziennie od września 2010r. do czerwca 2011r. w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi w Centawie i Gąsiorowicach oraz w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce wraz z oddziałami zamiejscowymi w Barucie i Łaziskach,
 • otwarcie przedszkoli w okresie wakacyjnym w wymiarze 8 godzin dziennie – lipiec 2011r. (1 oddział w Publicznym Przedszkolu
  w Jemielnicy oraz 1 oddział w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce),
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć tj:

Ø      gimnastyka korekcyjna,

Ø      zajęcia muzyczno – ruchowe,

Ø      zajęcia edukacyjno – poznawcze,

Ø      zajęcia równościowe.

Rekrutacja dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w ramach projektu „Radosne przedszkolaki”:

W związku z przystąpieniem Gminy Jemielnica do projektu „Radosne przedszkolaki”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny-  ogłasza się nabór dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (rocznik 2005, 2006, 2007) zamieszkałych na terenie gminy Jemielnica, nie objętych wychowaniem przedszkolnym na zajęcia przedszkolne, które odbywać się będą w:

 • Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy,
 • Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy
  w Centawie,
 • Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy Oddział Zamiejscowy
  w Gąsiorowicach,
 • Publicznym Przedszkolu w Piotrówce,
 • Publicznym Przedszkolu w Piotrówce Oddział Zamiejscowy
  w Łaziskach,
 • Publicznym Przedszkolu w Piotrówce Oddział Zamiejscowy w Barucie.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Publicznym Przedszkolu
w Jemielnicy oraz w Publicznym Przedszkolu w Piotrówce.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01.09.2010r. we właściwych placówkach oświatowych.


Liczba wyświetleń podstrony: 30182