×
Wyszukaj w serwisie

Podpisywanie umów - Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne

Naglowek.jpeg

Szanowni Państwo,

z dniem 04.10.2021 r. rozpoczynamy proces podpisywania umów dotacji w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica”.

Informujemy, iż do podpisania umowy muszą stawić się właściciel/ współwłaściciele nieruchomości wraz z  wypisem z księgi wieczystej lub innym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości objętej umową - oryginał do wglądu wraz z kopią , którą na miejscu potwierdzimy za zgodność.

Umowy będą podpisywane w Sali Posiedzeń znajdującej się w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Jemielnicy.

Poniżej harmonogram podpisywania umów:

 • 04.10.2021 osoby, którym najbardziej zależy na pilnym podpisaniu umów w godzinach 14:30 do 17:00,
 • 05.10.2021 pozostali beneficjenci w godzinach 14:30 do 17:00,
 • 06.10.2021 pozostali beneficjenci w godzinach 14:30 do 16:00.

Umowy oraz oświadczenia będziecie Państwo podpisywać w naszej obecności.

W razie braku możliwości przybycia celem podpisania umowy w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z nami pod adresem email: ekologia@jemielnica.pl.

Dokumenty do pobrania:
PDFUchwala-nr-xxviii_202_21-w-sprawie-regulaminu-udzielania-irozliczania-dotacji-celowych-na-realizacje-zadan-wramach-projektu-pn-wymiana.pdf

1) wzór umowy wraz z załącznikami tj:
DOCXUmowa dotacji piece.docx

 • oświadczenie współwłaściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu – załącznik nr 2;
  DOCXOświadczenie współwłaściciela - zał. 2.docx
   
 • oświadczenie współmałżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji – załącznik nr 3;
  DOCXOświadczenie współmałżonka - zał. 3.docx
   
 • wzór wniosku o płatność – załącznik nr 4;
  DOCWniosek o płatność - zał. 4.doc
   
 • wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej umową – załącznik nr 5;
   
 • oświadczenie Beneficjenta, iż na terenie nieruchomości objętej umową nie jest zarejestrowana żadna działalność gospodarcza ani usługi agroturystyczne wraz z oświadczeniem, iż w okresie trwałości przedsięwzięcia to nie nastąpi – załącznik nr 6.
  DOCXOświadczenie o działalności - zał. 6.docx

2) wzór protokołu odbioru dla wykonawcy Państwa przedsięwzięcia, który wraz z wnioskiem o płatność należy nam złożyć do każdej faktury.
DOCXProtokół odbioru.docx

Raz jeszcze przypominamy, iż dofinansowaniem nie mogą być objęte wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy pomiędzy stronami. Ponadto data protokołu odbioru jest również datą wykonania usługi i musi być tożsama z datą wykonania usługi na fakturze.


!!! UWAGA !!!

W związku z pojawiającymi się informacjami jakoby przedstawiciele Gminy Jemielnica prowadzili na terenie gminy akcję zbierania danych celem uzyskania dofinansowania do programów ekologicznych Wójt Gminy Jemielnica ZAWIADAMIA, iż gmina nie prowadzi na dziś żadnej akcji bezpośrednio w domach mieszkańców.


 


Liczba wyświetleń podstrony: 414