×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.pdf (339,23KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (236,05KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień  od podatku od nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (211,59KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica (2).pdf (259,71KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.pdf (181,40KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf (147,01KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi,.pdf (327,10KB)
   
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 970