×
Wyszukaj w serwisie

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Uwaga!
Szanowni Rodzice uczniów szkół podstawowych i średnich.
 
Możliwość wsparcia uczniów w gminach popegeerowskich.
Jeżeli otrzymamy deklaracje uczniów kwalifikujących się do udziału w tym programie wówczas Gmina Jemielnica złoży taki wniosek.
Deklaracje uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie szkół podstawowych i średnich.
Z uwagi na krótki termin przygotowania wniosku deklaracje można składać w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jemielnica – tj. w PSP Jemielnica i PSP Piotrówka oraz w Urzędzie Gminy w Jemielnica – do dnia 03.11.2021 r.
 
W ramach grantu może zostać zakupiony sprzęt komputerowy (laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł)
Deklaracje uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
• Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
• Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
• Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.
 
Niżej zamieszczamy dokumenty,  pytania i odpowiedzi dt. programu.

Liczba wyświetleń podstrony: 1538