×
Wyszukaj w serwisie

Program współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie  z uchwałą nr XL/284/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam w załączeniu projekt programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok w celu wyrażenia opinii o załączonym programie.

Opinie należy przekazać na piśmie do Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 30 wrzesnia 2011 r.

PDFPROJEKT PROGRAMU.pdf (190,31KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 6746