×
Wyszukaj w serwisie

Dodatek osłonowy.

Od wtorku (4 stycznia) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy można składać wnioski o jednorazowy dodatek osłonowy na zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek zostanie przyznamy osobom, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 1. w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł
 2. w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dodatek ten wyniesie:

 1. 400 - 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 600 - 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 850 - 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 1150 - 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wyższe kwoty tego dodatku przewidziano dla osób, których budynki lub lokale nie są podłączone do sieci centralnego ogrzewania, czyli muszą sami palić w kotle na paliwo stałe, kominku, piecu kaflowym, czy kuchni węglowej i które złożyły deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Pomocy w sporządzaniu wniosków o dodatek osłonowy udzieli Pani Magdalena Gawlik pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy  (tel. 77 4623574).

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  Pomocy w sporządzeniu tej deklaracji udzieli – Pani Agnieszka Glodek - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza (tel. 77 4623528)

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31 października 2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Wnioski należy składać:

 1. osobiście lub listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica,w godz. pracy ośrodka: poniedziałek w godz. 7:30-16:30, wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-14:30;

 1. DOCWzór wniosku o dodatek osłonowy.doc (175,00KB)
  PDFWzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf (292,05KB)
 2. PDFWskazówki jak wypełnić wniosek_o_dodatek osłonowy.pdf (157,36KB)
 3. PDFRozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia.pdf (1,25MB)
   

5ff13255-a788-4df1-b61a-458acc4c42e1.png


Liczba wyświetleń podstrony: 2892