×
Wyszukaj w serwisie

Dodatek osłonowy.

Od wtorku (4 stycznia) można składać wnioski o jednorazowy dodatek osłonowy na zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek zostanie przyznamy osobom, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 2100 zł
  2. w gospodarstwie wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dodatek ten wyniesie:

  1. 400 - 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  2. 600 - 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  3. 850 - 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  4. 1150 - 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wyższe kwoty tego dodatku przewidziano dla osób, których budynki lub lokale nie są podłączone do sieci centralnego ogrzewania, czyli muszą sami palić w kotle na paliwo stałe, kominku, piecu kaflowym, czy kuchni węglowej i które złożyły deklarację do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  Pomocy w sporządzeniu tej deklaracji udzieli – Pani Agnieszka Glodek - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza (tel. 77 4623528)

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31 października 2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Wnioski należy składać:

  1. osobiście lub listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica,w godz. pracy ośrodka: poniedziałek w godz. 7:30-16:30, wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-14:30;
  2. elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: GOPS-Jemielnica (/GOPS-Jemielnica/SkrytkaESP)

5ff13255-a788-4df1-b61a-458acc4c42e1.png


Liczba wyświetleń podstrony: 447