×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf (415,14KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (352,06KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (407,24KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf (171,58KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf (171,05KB)

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (215,44KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według kompetencji
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf (221,05KB)

   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r..pdf (274,80KB)
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  PDFProjekt uchwały w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.pdf (365,76KB)
   
 18. Interpelacje Radnych.
 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy

 

stopka.jpeg

 


Liczba wyświetleń podstrony: 788