×
Wyszukaj w serwisie

Kontrole nieruchomości

Informujemy, że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Jemielnica rozpoczęli cykl kontroli nieruchomości położonych na terenie gminy. Kontrole te dotyczą pieców, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Działając na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Jemielnica oraz ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, urzędnicy będą kontrolować nieruchomości, wobec których zachodzi podejrzenie, że są ogrzewane niedozwolonymi paliwami lub odpadami. Zakres kontroli obejmował będzie również sprawdzanie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych oraz częstotliwości ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1356